ترکیه پیشنهاد ایلان ماسک برای ارسال استارلینک به ترکیه را رد کرد

مکان شما:
رفتن به بالا