تعدادی از کافه‌های تهران به‌دلیل شرکت در اعتصابات موقتا پلمپ شده‌اند.

مکان شما:
رفتن به بالا