تعداد آرای باطله انتخابات شورای شهر کرج، رتبه اول را کسب کرده است.

مکان شما:
رفتن به بالا