تعداد شهدای غزه در ۸۰ روز اخیر، معادل تعداد شهدای استان تهران در ۸ سال جنگ تحمیلی است

مکان شما:
رفتن به بالا