تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در ۷ سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است.

مکان شما:
رفتن به بالا