تمام بخش‌های جداشده از ایران در طول تاریخ بدون جنگ و با توافق‌نامه بوده است

مکان شما:
رفتن به بالا