جریمه‌ عدم حفاظت از داده‌های کاربران در ترکیه تا ۱۰ میلیون لیر است

مکان شما:
رفتن به بالا