جلیلی: اروپا با وضع قوانینی مانند DSA برای پلتفرم‌های آمریکایی قوانین محدودیت‌زا ایجاد کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا