جلیلی : امکان افزایش سرعت اینترنت موبایل حداقل ۱۰ برابر و اینترنت ثابت تا ۵۰ برابر وجود دارد

مکان شما:
رفتن به بالا