جلیلی: تحریم‌ها نمی‌تواند بر روابط تجاری ما با همسایگان اثرگذار باشد

مکان شما:
رفتن به بالا