جلیلی: در حوزه فناوری‌های جدید، وضعیت نیروی انسانی کشور خوب است

مکان شما:
رفتن به بالا