جلیلی: در زمانی که معاون اداره آمریکا وزارت خارجه بودم چندین میلیارد دلار صادرات به چندین کشور داشتیم

مکان شما:
رفتن به بالا