جلیلی: ما می‌توانیم به روسیه ۱۱ میلیارد دلار صیفی‌جات صادر کنیم

مکان شما:
رفتن به بالا