جمهوری اسلامی، از دریافت سهمیه واکسن رایگان کوواکس انصراف داد و ترجیح داد که خودش واکسن کرونا کشف بکند.

مکان شما:
رفتن به بالا