جنگ ایران و عراق تمام نشده و هیچ‌کدام از دولت‌های عراق، قرارداد الجزایر را به رسمیت نشناخته‌اند

مکان شما:
رفتن به بالا