حدود یک میلیارد چینی با روزانه یک دلار زندگی می‌کنند

مکان شما:
رفتن به بالا