حسن روحانی قانونا امکان کاندیداتوری برای مجلس را ندارد.

مکان شما:
رفتن به بالا