حسن روحانی: «کاری که ترامپ با ایران کرد، جنگ علیه یک پیرمرد بیمار و سرطانی بود»

مکان شما:
رفتن به بالا