حقوق سربازان در سه سال اخیر، ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا