حمایت «تام هنکس» از مقاومت فلسطین با پوشیدن چفیه

مکان شما:
رفتن به بالا