حوزه علمیه با هشتاد هزار طلبه، بودجه‌ای بیست‌ برابر وزارت آموزش و پرورش با سیزده میلیون دانش‌آموز دریافت می‌کند.

مکان شما:
رفتن به بالا