حکم یلدا معیری بدوی است و در صورت اجرا، پاکبانی ایشان باید در پارک بانوان باشد. لذا ویدئوی منتشر شده از ایشان ربطی به اجرای حکم ندارد.

مکان شما:
رفتن به بالا