خانه‌های لوکس از مالیات معاف شدند.

مکان شما:
رفتن به بالا