خبرنگار رویترز توسط اسرائیل کشته شد و رویترز به آن اشاره‌ای نکرد

مکان شما:
رفتن به بالا