خبر مربوط به احتکار آب معدنی جعل و به جای آن خبر احتکار واکسن شایعه شد.

مکان شما:
رفتن به بالا