خلعتبری (وزیر خارجه پهلوی) به جرم توسعه فناوری هسته­‌ای پس از انقلاب اعدام شد

مکان شما:
رفتن به بالا