دادگاه عالی اونتاریو بر اساس شکایت خانواده‌های جانباخته پرواز 752، هواپیمایی اوکراین را مقصر دانست

مکان شما:
رفتن به بالا