دختری که توسط پلیش کانادا دستگیر شده بود، در گذشت.

مکان شما:
رفتن به بالا