دختر خوزستانی مبتلا به بیماری پوستی ایکتیوز، با نبود آب دچار مشکل شده است.

مکان شما:
رفتن به بالا