در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مصرف مشروب در استادیوم الزامی است

مکان شما:
رفتن به بالا