در جریان وقایع اخیر، اینترنت در خوزستان قطع یا ضعیف شده است.

مکان شما:
رفتن به بالا