در حالی که دولت ایران طالبان را جنبش اصیل منطقه نامیده بود اکنون می­‌گوید به رسمیت نمی­‌شناسد

مکان شما:
رفتن به بالا