در دانمارک بیش از ۱۴۰۰ دلفین را بنا بر یک رسم، سلاخی کردند.

مکان شما:
رفتن به بالا