در زمان محمد­رضا پهلوی حق­‌آبه ایران از هیرمند به شدت کاهش یافت

مکان شما:
رفتن به بالا