در زمان کشتار قوم روهینگیا، جایزه‌های جهانی آنگ سان سوچی به دلیل سکوت در برابر کشتار، پس گرفته شد

مکان شما:
رفتن به بالا