در سال ۱۴۰۳، ۲ هزار میلیارد تومان بودجه به سفرهای رئیس جمهور اختصاص داده شده است

مکان شما:
رفتن به بالا