در قرن ۱۹ میزان آهن موجود در اسفناج اشتباها ۱۰ برابر گزارش شد و منجر به باور عمومی نادرست شد

مکان شما:
رفتن به بالا