در میانه بحران آب در خوزستان، پیرزنی تانکر آب را به دوش می‌کشد.

مکان شما:
رفتن به بالا