در ناآرامی‌های سیاسی، افراد به چه رسانه‌هایی اعتماد می‌کنند؟ چه افرادی در اعتراضات خیابانی شرکت می‌کنند؟

مکان شما:
رفتن به بالا