در پاسخ به روحانی که گفته بود من بلد نیستم برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم، خاندوزی گفته بود من بلدم.

مکان شما:
رفتن به بالا