در پی پیدا شدن جسد در پرواز تهران_فرانکفورت، لوفتانزا تمام پروازهایش به تهران را به‌حالت تعلیق درآورده است.

مکان شما:
رفتن به بالا