در کار دو شرکت رازی و پاستور برای ساخت واکسن کرونا اخلال ایجاد شد و شرکت شفافارمد (برکت) و اکتوور که پیش از این سابقه واکسن‌سازی نداشته‌اند واکسن کرونا ساختند.

مکان شما:
رفتن به بالا