در کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم درباره موفقیت در مهار کرونا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران نوشته است.

مکان شما:
رفتن به بالا