در ۳۱ سال گذشته، نرخ تورم تنها در دو سال از دولت روحانی زیر ۱۰ درصد بوده است

مکان شما:
رفتن به بالا