دولت برخی مدارس خیرساز را در لیست فروش خود قرار داده بود و پس از رسانه‌ای‌شدن ماجرا آن‌ها را به‌عنوان مدارس تکمیل‌نشده نام برد

مکان شما:
رفتن به بالا