دولت سوریه واردات خودروی ایرانی را ممنوع کرد.

مکان شما:
رفتن به بالا