دیپلمات ایرانی در جنگ جهانی دوم نزدیک به دوهزار یهودی را از طریق پاسپورت ایرانی فراری داد

مکان شما:
رفتن به بالا