رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارتباطی به حکم زاکانی نداشته و ابطال حکم ایشان صحت ندارد.

مکان شما:
رفتن به بالا