رئیس بیمارستان سینا گفته که به ما برای موج کرونای پس از انتخابات آماده‌باش داده‌اند.

مکان شما:
رفتن به بالا