رئیس بیمارستان شریعتی تهران گفته است: «کاش نمی‌خواستیم الگوی جهانی شویم و واکسن معتبر می‌خریدیم.»

مکان شما:
رفتن به بالا